top of page

אתכם מכל הלב 

לה פארן דו קאר 

Les parrains du coeur

ההתחייבות שלנו

 • להמשיך ולעזור למשפחות הנזקקות.

 • לדאוג שלא יהיו ילדים רעבים בישראל.

 • אתם יודעים לאן הולך כספכם ויכולים לקיים קשר עם המשפחות.

 • העמותה מוכרת כמלכ"ר.

 • חשוב : לעמותה אין הוצאות !

לאמץ משפחה

ביכולתכם לאמץ משפחה לתקופה של שנה, בסכום של 14,400 ₪ - או לתרום תרומה קטנה יותר.

 

אם ברצונכם לסייע למשפחה במצוקה, אנא שלחו את תרומתכם לפקודת : 

 לה פארן דו קאר –  "אתכם מכל הלב"

לכתובת : 

      

            מר ז'אק דה טולדו

             רח' בלפור, 72/ 8

             תל-אביב  65211

                 ישראל

 

           טל.   03-525.1245 

           פקס : 03-629.5724

 צור קשר

ז'אק דה טולדו

+ 972

 מרטין חזן

 +972   (0)52- 3618 308

Thank you for your message

במה אנחנו שונים ?

 

 •  אנחנו מבקרים אצל כל משפחה טרם קבלתה לתוכניתנו.

 •     אנחנו שומרים על קשר רצוף עם המשפחה המאומצת לאורך כל השנה.

 • כל תורם מקבל פרטים מלאים על המשפחה הנתמכת : שם, מצב משפחתי וכספי, מקום מגורים וכן הלאה.

 • כך יוכל התורם לבקר אצל המשפחה המאומצת, ולקיים קשר עמה אם רצונו בכך.

מדוע ערך התרומה שלכם רב יותר 
 • אצל  "אתכם מכל הלב", אתם יודעים לאן הולך כספכם.

 • כל שקל שנתרם הוא שקל שמועבר למשפחות, וההנחה של 10 אחוזים שמעניקים הסופרמרקטים מאפשרת לנו לאמץ משפחות נוספות.

 • הצוות מורכב כולו ממתנדבים שלוקחים על עצמם את ההוצאות הנגרמות על-ידי פעילותם במסגרת העמותה.

 • עמותת "אתכם מכל הלב" מוכרת כמלכ"ר : התרומות שלכם מוכרות לצורכי מס, ותעודה מתאימה תשלח אליכם בדואר.

bottom of page