top of page

אתכם מכל הלב 

לה פארן דו קאר 

Les parrains du coeur

מטרתנו

 לעזור למשפחות נזקקות להתקיים ולשקם את עצמן
ע״י תמיכה במשך שנה 

 על פי פרסוםי המוסד לביטוח לאומי לשנת 2012,  שיעור הנפשות העניות בכלל האוכלוסייה עמד על  % 23.5  .

 

 בשנה זו % 19.4 משפחות ו- % 33.7 ילדים חיו  מתחת לקו העוני.

 

 קו העוני לאדם בודד בשנת 2012 עמד על*

 2,820 ש"ח 

 בין השנים 1999 ל-2005 חלה עליה של למעלה  מ-20 % בתחולת העוני, ומאז לא חלו שינויים  משמעותיים במדד זה.

העוני במספרים
 ? באיזו דרך

לא מדובר במבצע חד פעמי, אלא בעזרה למשך שנה שלמה. המשפחה הנתמכת מקבלת 1000 שקל לחודש, בתלושי מזון בסופרמרקט בכל עיר. העמותה חותמת על הסכם עם הסופרמרקט ונהנית מהנחה של 10 אחוזים

.מה שמאפשר לנו לאמץ משפחות נוספות

 

תלושי הקניה אינם מאפשרים קניית אלכוהול וסיגריות, גם אי-אפשר לסחור

.בהם משום שהם אישיים

 

bottom of page